Za razliku od mnogih Bh gradova koji imaju ispisano ime grada na atraktivnoj lokaciji, u Brčkom je postavljen ljubavni okvir sa pogledom na rijeku Savu. Rijeka Sava građanima i građankama Brčkog predstavlja lokaciju koju rado posjećuju zbog mirne šetnje. Inicijativa je potekla od aktivista i aktivistica Asocijacije mladih Brčko distrikta zbog neodržavanja raznih aktivnosti koje bi bile upriličene na Trgu mladih u praznično vrijeme a onemogućene su zbog pandemije virusa Covid 19. Srce na Savi poruka je građanima i građankama da nije sve monotono i da postoje mnoge kreativne stvari koje možemo uraditi. Brčko je jedan od sretnih gradova zbog ukrasa rijeke Save, što je bio dodatni motiv mladih ljudi za odabir same lokacije prozora za fotografisanje.

„Asocijacija mladih nastavit će sa postavljanjem prozora za fotografisanje na proljeće gdje imaju u planu postavljanje više prozora za promociju grada duž rijeke Save na kojima će se nalaziti značajne informacije o znamenitositima grada Brčko“, najavljuje Selma Ikanović.

„Po priči mojih roditelja, znam da su mladost proveli na Savi i zato tvrdim da se svi trebamo pokrenuti kako bismo nekima ponovo oživjeli minule uspomene, ali i stvarali nove. Drago mi je kada vidim da mladi pronalaze načine da grad učine ljepšim, a građane i građanke zadovoljnima i zbog toga podržavam svaku promjenu, jer nismo rođeni da stagniramo“, ističe Adnana Agić koja je jedna od
posjetiteljica „Srca na Savi“.