🙌 𝗞𝗻𝗼𝗰𝗸, 𝗸𝗻𝗼𝗰𝗸 – 𝘀𝘁𝗶𝗴’𝗼 𝗻𝗼𝘃𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝗮𝘁! 🙌

Protiv rodno zasnovanog nasilja PRONI se od sada bori i uz podršku 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞 𝐊𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞 𝐮 𝐁𝐢𝐇 (Embassy of Canada to Hungary, Slovenia and Bosnia and Herzegovina🇨🇦✊ kroz novi projekat ‘’𝒁𝒆𝒓0 𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒔 𝒐𝒇 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒘𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒈𝒊𝒓𝒍𝒔’’.

Projekat ‘’Zer0 tolerance for all forms of violence against women and girls’’ je nastao kao potreba mijenjanja stavova bh. društva prema nasilju nad ženama s ciljem da nasilje konačno postane nezamislivo i nedopustivo za svakog građana i svaku građanku.

Aktivnosti planirane projektom će biti realizirane u Brčkom, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru – 𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘶𝘱𝘥𝘢𝘵𝘦𝘥! 🔛📝

Zahvaljujemo se Kanadi na doprinosu realizaciji projekta kroz Canada Fund for Local Initiatives.

🤝Više informacija možete pronaći na https://www.proni.ba/trenutini-projekti/.#CanadainBiH#CFLI#PRONI#proniyouth#Zer0tolerance