distrikta BiH

Novo rukovodstvo Vijeća /Savjeta mladih Brčko distrikta BiH održalo je konstruktivan sastanak sa šefom Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH gosp. Nedimom Hamzabegovićem.

Tema sastanka je bila analiza obaveza i odredbi koje proističu iz Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, kao i razgovor o uzajamnoj saradnji u narednom periodu.

Tako su clanovi Predsjedništva VSMBD-a Vladimir Kanostrevac, Matea Brkić i Ensar Gobeljić iskoristili priliku i upoznali šefa Odjeljenja o planu aktivnosti Vijeća u narednom periodu, jačanju kapaciteta krovne organizacije mladih u Brčkom i nastavku kvalitetne saradnje s entitetskim organizacijama mladih u BiH, međunarodnim organizacijama i dijasporom, ali i aktivnijem povezivanju s donatorima koji podržavaju kvalitetne projekte omladinskih nevladinih organizacija.

Važan segment razgovora ticao se Akcionog plana za poboljšanje položaja i statusa mladih Brčko distrikta BiH koji Vijeće predlaže Vladi Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje, kao i Strategije za mlade Brčko distrikta BiH koju Odjeljenje za stručne i administrativne poslove priprema u saradnji s Vijećem mladih, a čiji nacrt bi se uskoro trebao naći pred Vladom Brčko distrikta BiH na razmatranju i eventualnom usvajanju.

Hamzabegović je iskoristio priliku da još jednom u ime Odjeljenja za stručne i administrativne poslove pruži snažnu podršku mladim ljudima, njihovim idejama, planovima i entuzijazmu za poboljšanje položaja i statusa mladih Brčko distrikta BiH, kao i njihovim planiranim aktivnostima za naredni period, uz jasan stav da je Odjeljenje za stručne i administrativne poslove spremno za svaki vid saradnje s ovom organizacijom u skladu s njegovim nadležnostima.

Ovo troje mladih predstavnika krovne omladinske organizacije Brčko distrikta BiH nam otkrivaju kako planiraju povesti Vijeće /Savjet mladih novim kursom, a to je tjesnija saradnja sa nevladinim sektorom u BiH, jacanje regionalne saradnje te kako su na tom polju vec napravili znacajne korake – pored odlične saradnje i pokrenutih zajedničkih projekata sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem mladih Federacije BiH uskoro ih čeka i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT koji zauzimaju jedno od znacajnijih mjesta u nevladinom sektoru BiH, takođe su nedavno potpisali i Memorandum o saradnji sa Regionalnom kancelarijom za mlade (RYCO) a od skoro predstavnik mladih BiH u
Populacijskom fondu Ujedinjenih nacija (UNFPA) dolazi upravo iz njihove organizacije tj iz Brčkog.

Takođe ističu da im je od glavnih prioriteta svakako nastavak dobre saradnje sa Vladom Brčko distrikta te kako ih rijeci podrške koje su dobili od gosp. Hamzabegovića veoma raduju i ohrabruju da jos snaznije rade na poboljšanju statusa mladih u Brčkom i podršci omladinskim organizacijama što je suština njihovog djelovanja.

Zaključak sastanka je da je uzajamna saradnja između Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Savjeta/Vijeća mladih od izuzetnog značaja za položaj mladih u našoj lokalnoj zajednici i da će sastanci i konsultacije u narednom periodu biti intenzivniji.