Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH jučer je održalo treću izbornu sjednicu Skupštine

na kojoj je usvojen narativni i finansijski izvještaj, izabrano novo rukovodstvo te usvojen plan

rada za naredne dvije godine. Fokus novog rukovodstva je na izradi Akcionog plana za

implementaciju Strategije za mlade.


Upravni odbor čini sedam članova koji su izabrani na Skupštini, a na mandat od dvije godine
u tročlano predsjedništvo izabrani su Damir Bašić, Vladimir Kanostrevac i Harun Šabanović.
„Pored mnogih gorućih pitanja smatram da je izrada Akcionog plana u okviru Strategije za
mlade zvijezda vodilja kada govorimo o našem radu i poboljšanju kvaliteta života mladih u
našem gradu. Također, u novom rukovodstvu imamo novih mladih ljudi koji će zasigurno biti
dio pozitivnih promjena. Nastavljamo sa realizacijom započetih aktivnosti tako da uskoro
krećemo sa organizacijom centralnog događaja u okviru projekta „Zagovaračka platforma
mladih 2.0“ i pripremama za održavanje tradicionalnih Susreta mladih koji će se održati
naredne godine“, rekao je Šabanović.


Novoizabrani član Predsjedništva Vijeća/Savjeta mladih Damir Bašić ističe da po Zakonu o
mladima Vijeće/Savjet mladih predstavlja krovnu organizaciju i samim tim zaslužuje da bude
prepoznato kao organizacija od javnog interesa od nadležnih institucija Brčko distrikta čime
bi bilo osigurano djelimično finansiranje redovnih godišnjih aktivnosti i obilježavanje važnih
datuma vezanih za mlade.


„Vijeće/Savjet mladih bi programskim finansiranjem znatno ojačalo svoje kapacitete i postalo
ozbiljna platforma za ostale omladinske organizacije u Brčkom što i jeste naša svrha, zato
ćemo tražiti programsko finansiranje jer u suprotnom ostajemo konkurenti ostalim
organizacijama na pozivima za projekte koje raspisuju Odjeljenja Vlade Brčko distrikta ali i
jedino krovno tijelo mladih u BiH i regionu koje nema programsko finansiranje od nadležnih
institucija“, dodao je Bašić.


Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH formalno je osnovano krajem novembra 2018.
godine i pored trenutne upravljačke strukture pozivaju i sve ostale omladinske organizacije
na području Distrikta da svojim angažmanom dodatno doprinesu poboljšanju statusa mladih
u Distriktu.