“Bilješke sa Terena” je mjesečni podcast koji govori kako Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini pomaže zemlji u rješavanju razvojnih izazova i napretku ka samoodrživosti. Svakog će mjeseca “Bilješke sa Terena” obrađivati različita pitanja i to uz učešće bh. zvaničnika, stručnjaka, USAID-ovih partnera i korisnika pomoći USAID-a.

PODCAST na LINKU.