Ovim putem vas obavještavamo da će od 16. do 18. oktobra 2020. godine biti održavana volonterska akcija čišćenja, saniranja i uređivanja gradskog izletišta i njegovog sadržaja – Ficibajera.

Prvi dan akcije, 16.10.2020. godine će početi u 15:00 h, dok će dva dana vikenda akcija početi u 12: 00 h i trajat će do 17:00 h.

Udruženim snagama, tri dana će mladi Brčko distrikta pokazati svoju važnost i ulogu u društvu, te farbanjem i popravljanjem dotrajalih tribina, zaštitnih ograda, klackalica, ljuljačkih, te ćišćenjem smeća, popadalog granja i ostalog otpada, dati svoj nesebični doprinos za ljepši izgled Brčkog.

Akciju će predvoditi Adnan Karamujić i Edna Mulić polaznici UMiD-a generacije 16 i Indira Muharemović polaznica Osnovne obuke službenika/ca za rad sa mladima, a koju organizuje Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj.

Novčanu pomoć za realizaciju ideje su pružili preduzetnici iz objekata Cviko-Mobile Shop i Caffe bar Check-In, a pomoć pri umjetničkim dekoracijama će nam pružiti Fondacija Legat Ekmečić.