Šef Kabineta gradonačelnika, Amir Softić, te savjetnice gradonačelnika Tea Ružić i Admira Ramić, ugostili su u prostorijama Vijećnice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine članove Predsjedništva, Upravnog odbora i Skupštine Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta.

Predstavnici krovne organizacije mladih u Brčko distriktu predstavili su svoj dosadašnji rad, uspjehe, realizirane aktivnosti, ali i buduće aktivnosti s naglaskom na Susrete mladih koji će se ove godine održati upravo u Brčkom.  Kroz Susrete mladih Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta stavit će fokus na potrebe i probleme mladih, Strategiju za mlade, i utvrđivanju već postojećih dobrih odnosa sa krovnim organizacijama mladih, kako Bosne i Hercegovine, tako i regiona, kao i odnosa sa vlastima Brčko distrikta koji su na sastanku još jednom potvrdili da će  Vijeće /Savjet mladih imati njihovu punu podršku I učešće u realizaciji Susreta mladih.

“Želimo da kroz realizaciju Susreta pokrenemo neke važne teme koje se tiču mladih, prvenstveno mislim na donošenje I usvajanje Strategije za mlade. Zatim, želimo u Brčkom okupiti predstavnike krovnih organizacija mladih iz regiona I predstaviti naš grad u najljepšem svjetlu. Sve to bi bilo mnogo teže bez podrške Vlade Brčko distrikta BiH, zato smo veoma zahvalni na iskazanoj volji Kabineta gradonačelnika da nam daju punu podršku. “ – rekao je član Predsjedništva Vijeća / Savjeta mladih Vladimir Kanostrevac.

Na sastanku je dogovorena direktna podrška Susretima mladih kroz grant gradonačelnika ali i nešto značajnija finansijska podršku iz sredstava Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH kroz javni poziv koji je raspisan u ovom mjesecu.

Ovaj sastanak kao i Susreti mladih podržani su od Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI). BHRI je projekat kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje.