Ekonomski fakultet Brčko organizuje upis nove generacije studenata, u akademskoj 2021/2022 godini.

Kako je saopštenona zvaničnoj stranici, prijem dokumenata bit će od 22. do 26. juna, dok će kvalifikacioni (prijemni) ispit biti 28. juna u 09:00h.

Kandidati su dužni dostaviti svoja originalna dokumenta kako stoji u konkursu, te izabrati dva predmeta koja će polagati na prijemnom ispitu.

Ekonomski fakultet Brčko pripada Univerzitetu u Istočnom Sarajevu kao najstariji i najpoznatiji javni fakultet u našem gradu, sa tradicijom dugom preko 40 godina.

Na osnovnim studijama postoje 2 smjera: Menadžment, Računovodstvo i finansije.

Na master studijama postoje 3 smjera: Ekonomska politika i razvoj,Marketing i menadžment, Bankarski i finansijski menadžment.

Pored vrhunskih profesora i kvalitetne nastave Ekonomski fakultet Brčko kao učesnik Erasmus + programa EU, ali i kroz saradnju sa mnogim svjetskim Univerzitetima (Turska, Kina, Rusija, Španija, Portugal, Litvanija, Njemačka) nudi mogućnost razmjene svojim studentima.

Pored toga EFB ima i veoma kvalitetnu studentsku organizaciju (Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko) koja takođe nudi mnogo putovanja i raznih vannastavnih aktivnosti. Studenti pomoću Saveza studenata učestvuju u mnogim seminarima, radionica i treninzima te tako stiču neformalno obrazovanje ali i upoznaju druge osobe

Više informacija možete pronaći na sajtu fakulteta.