Nataša Jovanović diplomirana je psihologinja i praktičarka Transakcione analize, živi i radi u Brčkom. Članica je Udruženja aktivnih žena „GENDER“ koje se bavi tematikom rodne ravnopravnosti, pitanjima nasilja nad ženama i djevojčicama, nasilja u porodici, kao i trgovine ljudima. Pored toga je i članica PRONI centra za omladinski razvoj.

Nataša je također predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta BiH, kao i koordinator stručnog tima koji je formiran u martu mjesecu 2020. godine za besplatno pružanje psihološke podrške i savjetovanje građana i građanki tokom i po završetku pandemije koja je izazvana Covidom-19.

„Posmatrajući kompletnu situaciju u kojoj se društvo našlo, a polazeći od činjenice da smo mi društvena biće i da nam je neophodna interakcija sa drugim ljudima, kao i normalno funkcionisanje dolazimo do problema jer ne možemo normalno da funkcionišemo. Jako je važno da ljudi u ovoj situaciji ostanu u kontaktu sa dragim ljudima“, pojašnjava Nataša.

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH je strukovno udruženje koje okuplja psihologe i psihologinje sa područja Brčko distrikta BiH i ima za cilj afirmaciju psihološke struke, kao i promociju mentalnog zdravlja.

Kako Nataša kaže danas postoje olakšice u smislu interneta i uređaja preko kojih možemo nesmetano da komunicirao i da održavamo odnose sa porodicom i prijateljima što je neophodno za očuvanje mentalnog zdravlja u ovoj situaciji pandemije.

„Prateći dosadašnju situaciju na terenu ljudi ne znaju kako da se izbore sa osjećanjem straha, zabrinutosti i uznemirenosti s obzirom na broj zaraženih koje je rastao u proteklom periodu, kao i apel ljekara da se pridržavaju epidemijoloških mjera jer je zdravstveni sistem preopterećen, sve to doprinosi osjećanju straha za sebe i svoje bližnje, kao i osjećanju bespomoćnosti“, ističe mlada psihologinja.

Naštaša izdvaja top 4 savjeta koja ljudi mogu iskoristiti u ovoj situaciji krize: 

1. Budite fokusirani na ono šta je u Vašoj moći!
2. Budite blagi prema sebi i imenujte sve emocije koje osjećate, čak iako su bolne ili neprijatne!
3. Smanjite informacije koje su vezane za pandemiju!
4. Posvetite se stvarima koje volite da radite, posvetite se sebi!

Kada se suočavamo sa bilo kakvom krizom, strah i anksioznost su neizbježna reakcija, ali isto tako oni su prirodna i normalna reakcija na opasnonst i neizvjesnost. Sasvim je lako izgubiti se u brizi i razmišljanju o stvarima koja su izvan naše kontrole npr. Šta će biti sa nama i nama bliskim ljudima? Šta će biti sa cijelim svijetom i promjenama koje su već tu i koje tek dolaze? Kako ćemo da preživimo sve ovo? Itd.

Ukoliko ne možete da izađete na kraj sa negativnim emocijama, ako Vam ometaju svakodnevno funkcionisanje, možete da se javite i potražite pomoć na kontakte Društva psihologa Brčko distrikta BiH.

Društvo psihologa građanima i građankama je dostupno na broj telefona 061/133-949, na e-mail adresu: drustvopsihologabrcko@hotmail.com i na Facebook stranici: Društvo psihologa Brčko distrikta.