PRONI Centar za omladinski razvoj potpisao je deklaraciju kojom izražavamo nastojanje, opredjeljenje i posvećenost da radimo, razvijamo i djelujemo u skladu sa pozitivnim životnim stilovima prema mladima i za mlade razvijajući i njegujući životne vještine koje treba da se verifikuju kroz formalno obrazovanje.

Kroz mnoge projekte u prethodnom periodu PRONI je aktivno radio na promociji zdravih životnih stilova i prevenciji ekstremizma i nasilnog radikalizma, potpisivanjem ove deklaracije nastavljamo aktivno raditi na ovim temama.

Na nedavno organizovanoj ,,Sedmoj konferenciji omladinskog rada – KORA 7” u februaru 2020. godine na kojoj su prisustvovali predstavnici PRONI-a zajedno sa predstavnicima omladinskih organizacija iz Bosne Hercegovine u Banja Luci, jedan segment bio je posvećen i temi zdravih životnih stilova. Upravo su i tada inicirali pokret za zagovaranje uvođenja zdravih životnih stilova i životnih vještina u formalno obrazovanje. Sve organizacije su jasno pružile podršku i iskazale želju da se aktivnije uključe u rad organizacija oko Inicijative mladića, čiji prvi rezultat jeste zajednička Deklaracija o posvećenosti zdravim životnim stilovima.  

U deklaraciji stoji, prema definicji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da životne vještine predstavljaju sposobnosti za adaptivno i pozitivno ponašanje koje omogućava pojedincu da se efektivno nosi sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života. Osposobljen životnim vještinama pojedinac postaje samosvjesniji, efektivnije komunikacira, stvara kvalitetnije interpersonalne veze (zdraviji su međuljudski odnosi), dolazi do izražaja empatija i kreativno razmišlja podstiče kritičko razmišljanje, olakšava kvalitetnije donošenje odluka, rješavanje problema, nošenje sa stresom i nošenje sa emocijama.

 

Takođe stoji da razvijamo i njegujemo partnerstvo sa svim dobronamjernim, posvećenim i dosljednim pojedincima i grupama a naročito mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima, sportskim i socijalnim radnicima, pedagozima, psiholozima…

 

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića II – “Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II” i projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu” koji podržavaju Vlada Švajcarske, Oak fondacija, Austrijska razvojna saradnja i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation