Prva aplikacija za borbu protiv depresije “D-App” i drugih mentalnih bolesti u Bosni i Hercegovini koju su kreirali mladi iz naše zemlje, na samom početku puštanja u rad zabilježila je veliki broj korisnika/ca. Od prvog zvaničnog dana rada (03.12.2020.) do okončanja mjesec dana, upisali su porast od preko 2000 aktivnih korisnika/ca.

Aplikacija je potpuno besplatna za građane/ke BiH, a stručnu pomoć pružaju eksperti/kinje u mentalnom zdravlju među kojima je i dr. Zlatko Kalabić, specijalista neuropsihijatar u Domu zdravlja Tuzla. Ova aplikacija posebno je značajna u teškim vremenima poput pandemije Korona virusa, jer ljudi bivaju udaljeniji jedni od drugih i većini je potrebna podrška, a nerijetko i stručna pomoć koju ova aplikacija omogućava.

Kenan Suljić, idejni tvorac, poručuje da je cilj aplikacije jasan, bolja i zdravija budućnost. Aplikacija ima veliku podršku struke iz cijele BiH, među prvima svoju podršku je dao i Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje u FBiH.

Ekipa u sastavu Kenan Suljić, Amina Madžak, Muamer Galešić i Sejo Ivković, skuplja pozitivne komentare i reakcije korisnika/ca. Prvu nagradu za aplikaciju su dobili 2019. godine od Internacionalnog Burch Univerziteta na takmičenju za srednjoškolce/ke u oblasti poduzetništva, a u oktobru 2020. godine na osnovu predstavljanja, demonstracije, Q&A te cjelokupnog utiska proglašeni su pobjednicima na Social Impact Award takmičenju za Bosnu i Hercegovinu.

“Finansiranje aplikacije smo prvenstveno dobili od Instituta za razvoj mladih KULT i Švedske ambasade, nakon toga smo dogovorili saradnju sa Asocijacijom XY i Ambasadom Švicarske. Manja finansiranja dobili smo od Fondacije Mozaik. Ostatak smo finansirali iz naših privatnih sredstava, kao i od malog broja privatnika i poduzetnika koji su prepoznali naš rad”, naglasio je jedan od idejnih tvoraca aplikacije Muamer Galešić.

Aplikacija “D-App” je bazirana na principu pružanja stručne i kvalitetne usluge s ciljem da se smanji broj oboljelih, te da se suzbije stigma odlaska psihologu/inji koja vlada u društvu.

“Ključni dio aplikacije je odnos sa stručnjakom/injom, gdje korisnici/e imaju priliku poslati zahtjev za poruku ljekaru/ki; kada ljekari/ke prihvate poruku, korisnici/e će napisati svoje trenutno stanje, onako kako se osjećaju i tada poruka dolazi doktoru/ici i započinju razgovor. Daljnji tok razgovora i usmjeravanja korisnika/ca ovisi o njihovom razgovoru i uputama stručnjaka/inja”, objasnio je Kenan Suljić.

“Imali smo već različite ponude iz Evrope, no za sada smo odlučili da to bude samo naša zemlja. Kasnije, dok dodatno unaprijedimo aplikaciju, ponudit ćemo je i za svjetsko tržište”, kazao je Ivković.

Kompletan rad i nadzor nad aplikacijom vrše eksperti/kinje iz oblasti mentalnog zdravlja koji ujedno obavljaju i konverzacije sa korisnicima/ama. Sistem pohrane podataka je zasnovan na Firebase, te je time osigurana sigurnost i povjerljivost istih. Svaki vid unesenih ličnih podata ostaje unutar aplikacije, nevidljiv drugim korisnicima/ama, kao i drugim ekspertima/kinjama.