Elmedin Trumić iz Brčkog ima 25 godina i otvara stomatološku ordinaciju “Dr Trumić”. Svoje visokoškolsko obrazovanje, Stomatološki fakultet UNSA, završio je u Sarajevu.

Zašto baš stomatologija Elmedin nam otkriva: “Za stomatologiju sam se odlučio iz više razloga, a prvi je taj što sam oduvijek htio da budem hirurg. Opšta stomatologija je sama po sebi vrsta mikrohirurgije, a plan mi je da upišem i specijalizaciju iz oralne hirurgije. Drugi razlog je to što sam htio da se što prije osamostalim, tj. da budem privatni poduzetnik, jer je to najbolji put za nesmetano napredovanje, koje u tom slučaju zavisi samo od moji sposobnosti i potencijala. Treći razlog je humanost samog poziva, jer je veliko zadovoljstvo osloboditi pacijenta straha od stomatologa i podići mu samopouzdanje i kvalitet života kroz zdrave zube i ljepši osmijeh”.

Za ovakav poduhvat imao je veliku podršku porodice i prijatelja.

“Podršku su mi pružile kolege iz Doma zdravlja u Brčkom, nizom vrijednih savjeta o izboru opreme i materijala za ordinaciju. Najznačajnija podrška bili su mi roditelji i sestra, i kao moralna podrška a također su finansirali veliki dio troškova za pokretanje ordinacije”.

Ordinacija se bavi pružanjem usluga iz spektra opšte stomatologije i stomatološke protetike. To podrazumijeva širok spektar usluga kao što su popravke i liječenje zuba, profesionalno čišćenje naslaga, izbjeljivanje, vađenje zuba, izradu preoteza i navlaka i druge usluge.

“Moja poruka mladima je da se ne zadovojavaju time da nađu neki “siguran” posao, što se u našoj sredini dugo vremena nameće kao ideal uspjeha. Mladi trebaju biti ambiciozni i uporni, pokušati da sami kreiraju svoju budućnost, jer samo takva generacija ljudi može donijeti napredak koji želimo”, inspirativno će mladi Elmedin.

Ordinacija počinje sa radom 23.11.2020. i nalazi se u Maoči, preko puta fabrike Biljana.