Ekonomska srednja škola u Brčkom je prva koja je dobila lift, ali i odgovarajući toalet za osobe sa invalidtetom. Cilj ovog lifta jeste da se olakša kretanje tim osobama.Samu ideju su pokrenuli roditelji i vijeće učenika ekonomske škole.

Zorana Pajkanović, direktorica škole, kazala je da imaju dva učenika
koja se kreću pomoću invalidskih kolica, te da su na ovaj način
otklonili sve prepreke kako bi se učenici nesmetano kretali po školi.
“Otkako su se oni upisali u našu školu mi nastojimo da te prepreke
otklonimo. Uz saradnju sa odjelom za obrazovanje nedavno je
postavljen lift. I nedavno je postavljena rampa do sportske sale”,
istakla je Pajkanović.

Prema njenim riječima ideja za postavljanje lifta pokrenuta je prije
dvije godine na inicijativu roditelja od čenika sa invaliditetom.
“Zbog teških procedura protekle su dvije godine od same ideje do
realizacije. Iz budžeta nam je izdvojeno 52.000. maraka, s tim da je
osim za lift taj novac iskorišten za opremanje kabineta. Kada su
upitanju djeca sa invaliditetom, mislim da su sada dovedena u
ravnopravan položaj”, pojasnila je Pajkanović.