Diplomirani fizioterapeut Mirza Karahasanović iz Brčkog otvorio je novi centar za fizikalnu terapiju“MEDICOR”. Zajedno sa Eminom Rašidović u Centru za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju nuditi će usluge iz oblasti fizikalne medicine, kao što je oporavak pacijenata sa različitim bolnim sindromima.Kao jedna od najčešćih problema današnjice su bolovi u leđima, kao rezultat sedentarnog načina života, nepravilnog držanja tijela, nepravilnog dizanja tereta, trauma i mnoge druge.

Pored toga, pružaju usluge rehabilitacije sportskih povreda, postoperativnu rehabilitaciju, nakon moždanog udara, masaže, hidžame i mnoge druge. Kao poseban aspekt fizioterapije raditi će dječiju fizioterapiju, koja je deficitarna na našim prostorima, a postoji velika potreba za njom. Sa djecom je najbitnije početi raditi na vrijeme, kako bi poslije živjeli lagodnije.

“Ideja za samostalnim pokretanjem ovog Centra, javila se još tokom studija na Medicinskom
fakultetu u Tuzli, na odsjeku zdravstvenih studija-fizioterapije, te se na projektu krenulo konkretno na drugom ciklusu studija. Danas, sa Eminom Rašidović, koja je također diplomirana fizioterapeutkinja pružamo pomoć svima koji nam se obrate, i pokušavamo da pomognemo u mjeri koliko je to moguće, a hvala Bogu u većini slučajeva uz Božiju pomoć to i uspijevamo”, rekao je Karahasanović.

Njihova poruka mladim ljudima je ta da ako imaju viziju, vrijedno i ustrajno rade na tome, da traže podršku gdje god da osjete da ona postoji, da svoje snove ne gube zbog drugih ljudi koji ih demorališu. Da ostanemo u Bosni i Hercegovini i da zajedno radimo na tome da napravimo povoljan ambijent za buduća pokoljenja.

Centar je zvanično počeo sa radom 29. maja ove godine i opremljen je najsavremenijom opremom i nalazi se na adresi Mudesira Ibrahimovića br. 19, u Brčkom.