Profesorica Demokratije i ljudskih prava  JU Tehničke škole Brčko,  Nusreta Džinić u saradnji sa grupom nekadašnjih članova kluba mladih  ENTHUSIASMOS,  čiji je dokumentarni film bio prikazan na Sarajevo film festivalu, te uz podršku omladinskog web portala Fontana.ba, realizuje projekat koji ima za cilj promociju i afirmaciju ljudskih prava i univerzalnih vrijednosti u sredini u kojoj živimo. Projekat podrazumijeva učešće u takmičenju za najbolji videoklip. U nastavku teksta se nalaze opis projekta i uvjeti konkursa.

                                       

                                              KONKURS ZA NAJBOLJI VIDEOKLIP NA TEMU 

                                “ Izolacija?! – Hej,  konačno sam upoznao /la svoje ukućane         

 

                                                  Objašnjenje projekta i uvjeti konkursa

Zbog promjena u načinu života koje su posljedica širenja virusa  COVID-19, mnogi mladi su prinuđeni na online nastavu, na drugačiji način druženja ili kontaktiranja sa drugima, da na drugačiji način provode svoje slobodno vrijeme, susreću sa  pravilima koja nisu do sada bila primjenjivana, raznim ograničenjima itd.  Kretanje i  socijalni kontakti su se najčešće ograničili na užu okolinu, bliske osobe ili rodbinu. Ubrzani tempo života modernog čovjeka  pun je stresa, a druženje sa najbližim članovima porodice se nekad odvijalo najviše ili samo  za vrijeme praznika ili u posebnim slučajevima.  Roditelji su uglavnom na poslu, a djeca u školi. Statistike i stručnjaci  pokazuju da je pojava COVIDA-19 prouzrokovala neke promjene u odnosima između članova porodice-  na bolje tj. zbližavanjem  ili nažalost i na gore  (postotak razvoda i nasilja u porodici povećan je za čak  50 %).  

  Želimo da znamo kako doživljavate izolaciju u svojoj kući? Da li se i koliko nešto promijenilo u vašim porodičnim odnosima? Da li su se promijenili vaši stavovi o vašim obavezama/odgovornostima prema najbližima? Željeli bismo da to prikažete na način kako to vama odgovara – duhovito, šaljivo ili nekako drugačije.

                                                                       Ciljevi projekta 

  1. Razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima unutar porodice

  2. Razvijanje takmičarskog duha  i optimizma u vrijeme izolacije

  3. Promocija ljudskih prava

  4. Razvijanje tolerancije

                                                                      

                                                                      Uvjeti takmičenja

Učenici  bi trebali snimljenim videoklipom , sa ili bez odgovarajućeg teksta, odgovoriti na temu  i  pri tome afirmisati neke od ciljeva projekta   “ Izolacija?! – Hej,  konačno sam upoznao /la svoje ukućane         

Videoklip ne treba biti duži od  3 min. U izradi videoklipa učenici se mogu  koristiti različitim tehnikama, animacijama, fotografijama, crtežima, karikaturom  i  sl.

                                                                                Nagrade

I mjesto 150 KM

II mjesto 70 KM

II mjesto 30 KM

                                                                    Kriteriji za ocjenjivanje 

  1. Glavna pouka ili poruka videoklipa

  2. Originalan prikaz

  3. Inovacija

                                                                         Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola Brčko distrikta BiH. U dostavi radova navesti  osobne podatke, naziv škole, razred i kontakt telefon.

                                                                   Posebne napomene

Organizatori zadržavaju pravo da u cilju promocije projekta i objave rezultata javno publikuju pristigle radove, te njihovog  djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru. Svi učesnici konkursa slanjem svojih radova daju odobrenje organizatoru da javno raspolažu podacima u smislu objave ličnih podataka i samog rada.

 Videoklipovi se dostavljaju (putem Google drive, wetransfer ili na neki drugi način) na mail info@fontana.ba do 28.12.2020. godine do 13:00  sati.

Radovi će biti, bez osobnih podataka i pod šifrom,  proslijeđeni komisiji za ocjenu radova.

Rezultati konkursa će biti objavljeni  11. 1. 2021. godine. na web portalu Fontana.ba.