Karavan mira (Conciliation Caravan) će se održati od 10. do 17. avgusta 2020. godine u pet gradova u BiH. Karavan mira je inovativni međuetnički program profesionalnog usavršavanja za mlade starosne