Udruženje aktivnih žena „GENDER“ Brčko u saradnji sa Policijom Brčko distrikta BiH i „Budi muško klubom“ PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko distrikta BiH danas su u okviru Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma obilježili 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Svaka treća osoba ženskog spola od 15 godina pa nadalje u Bosni i Hercegovini je doživjela neki oblik nasilja, svaka peta žena doživjela je neki oblik fizičkog nasilja, a svaka deseta i seksualno nasilje.

“Epidemija korona virusa je samo još dodatno povećala ove brojke i u Brčko distriktu se broj prijavljenih od maja mjeseca značajno uvećao”, istakla je Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja Gender.

Ona je dodala da nažalost žrtve porodičnog nasilja nemaju sigurnu kuću u Brčko distriktu, ali da institucije ove  zajednice pružaju podršku da takve osobe koriste sigurne kuće u ostatku BiH.

Koliko je izraženo nasilje nad ženama i djevojčicama i nasilje u porodici na području Brčko distrikta pojasnila je  Dževida Hukičević portparol Policije:

“Kada je riječ o statističkim pokazateljima kojima Policija Brčko distrikta BiH raspolaže u periodu od januara do oktobra 2021. godine prijavljeno je ukupno 15 slučajeva krivičnih djela “Nasilje u porodici”, koji su rezultirali podnošenjem Izvještaja Tužilaštvu Brčko distrikta BiH o počinjenom krivičnom djelu protiv 15 lica. U 13 slučajeva počinioci nasilja u porodici su muškarci, a u dva slučaja žene, a preovladava starosna dob počinioca između 31-ne i 50 godina, ukupno u osam slučajeva. U evidentiranim slučajevima dominira fizičko nasilje, dok je u dva slučaja zabilježeno psihičko nasilje nad žrtvom. Navedeni podaci u vezi krivičnih djela “Nasilje u porodici” za prvih deset mjeseci 2021. godine ne odstupaju od višegodišnjeg prosjeka” istakla je Hukičević.

“Ako govorimo o prekršajima, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su u periodu od januara do oktobra postupali u 24 slučaja nasilja u porodici koji su rezultirali podnošenjem 24 zahtjeva Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za pokretanje prekršajnog postupka. Od tog broja preovladava nasilje nad ženama u 19 slučajeva, dok je u dva slučaja evidentirano nasilje nad maloljetnim djevojčicama. U oblasti prekršaja vezanih za nasilje u porodici bilježi se porast u odnosu na prošlu godinu”  zaključila je Dževida Huhičević

Cilj obilježavanja današnje aktivnosti u okviru Međunarodne kampanje 16 dana aktizma je podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama, nasilja u porodici, kao i pružanje podrške žrtvama nasilja. Poznato je da se ova kampanja održava širom svijeta i da traje u periodu od 25. novembra do 10. decembra.

Izvor: https://radiobrcko.ba/