Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH u petak 29.09.2023. god. organizuje
prezentaciju dosadašnjeg rada na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije za
mlade pod nazivom „Strategija za mlade: Šta nam donosi!?“ koja će se održati u
Omladinskom centru sa početkom u 12h.


S obzirom da je Strategija za mlade Brčko distrikta 2022-2026 usvojena na 39.
redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta usvojena 22. februara ove godine, Vlada Brčko
distrikta je pristupila izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije za mlade, oformila
radnu grupu koja je do sad imala nekolicinu sastanaka i skoro privela kraju izradu Akcionog
plana.


Iz Savjeta mladih poručuju kako ovim događajem žele da informišu javnost o tome
kako će da izgleda Akcioni plan i kakve mjere sadrži ali isto tako i da daju priliku mladima da
svojim komentarima i sugestijama daju svoj lični doprinos u poboljšanju ovog dokumenta
koji se odnosi upravo na njih.


„Cilj nam je da mlade direktno informišemo o ovom veoma važnom događaju ali i da
im damo priliku da učestvuju u njegovom kreiranju na neki način svojim komentarima i
sugestijama prije nego se on nađe na stolu ispred zastupnika Vlade Brčko distrikta.“ – kaže
Vladimir Kanostrevac predsjednik Savjeta mladih.


Organizatori apeluju na sve koji su u mogućnosti da se odazovu na ovaj događaj jer je
u pitanju najvažniji dokument koji se bavi sistemskim rijesenjem mladih u Brčko distriktu.
„Zaista nam je važno da se što više mladih odazove kako bi što šira javnost bila
upoznata sa našim radom u okviru Radne grupe koja radi na Akcionom planu ali isto tako
uvijek insistiramo na kvalitetnoj diskusiji i pružamo mogućnost svima da svojim prijedlozima
unaprijede ovaj dokument.“- dodaje Kanostrevac.


Ovaj događaj dio je projekta Zagovaračka platforma mladih 2.0 koje realizuje krovna
organizacija mladih Brčkog zahvaljujući projektu Bosnia and Herzegovina Resiliance Initiative
(BHRI) koji implementira Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM) a finansira
Austrijska razvojna saradnja.


U sklopu ovog projekta Savjet mladih Brčkog uskoro planira organizovati događaj u Brčkom
koji će okupiti predstavnike ministarstava koja se bave mladima sa svih nivoa vlasti BiH na
kojem će se diskutovati o pitanjima mladih iz cijele BiH.