Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u saradnji sa Gradonačelnikom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM Bosna i Hercegovina), Kancelarijom OSCE-a u Brčkom i Crvenim krstom/križom Brčko distrikta Bosne i Hercegovineplanira održavanje osme Ljetne policijske škole – 2022“, kao programske aktivnosti nastavak uspješne saradnje sa mladim na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Cilj Ljetne policijske škole je upoznavanje mladih sa sektorom sigurnosti, te shvatanje uloge i doprinosa mladih u izgradnji povoljnog sigurnosnog ambijenta. U metodičkom smislu, Ljetna policijska škola će biti organizovana u vidu predavanja i vježbi, u kojim će moći učestvovati i polaznici ove škole.

“Ljetna policijska škola – 2022″ planirana je za period 23-25.08.2022. godine, sa mjestom održavanja u Brčkom, u novoj zgradi Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na adresi Brčko, Ciglana 8.

Shodno planiranom, pozivamo sve mlade, od 15 do 35 godina starosti, da se prijave i pohađaju „Ljetnu policijsku školu – 2022“. Prijavljivanje će biti omogućeno zaključno sa 18.08.2022. godine do 15 sati, popunjavanjem i predavanjem odgovarajućeg pisanog obrasca, koji se može preuzeti u sjedištu Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ili na internet stranici Policije Brčko distrikta BiH. Popunjeni obrazci se predaju u sjedište Policije.

Imajući u vidu neophodnost afirmisanja uloge žena u sigurnosnom sektoru i opredjeljenost Policije u vezi s istim, dodatno ohrabrujemo prijavljivanje polaznica za ovu ljetnu policijsku školu.

Policija zadržava pravo konačnog odabira svih polaznika ove škole. Svi odabrani polaznici morat će se pridržavati definisanih epidemioloških mjera i sigurnosnih mjera.

U slučaju da procjene ukažu na narušavanje povoljnog epidemiloškog stanja i povećane rizike u vezi s tim, škola neće biti održana o čemu će biti blagovremeno upućeno odgovarajuće obavještenje, te stoga molimo za razumjevanje u ovom smislu.

UPRAVNI ODBOR ZA ORGANIZOVANJE 

I PRIPREMU “LJETNE POLICIJSKE ŠKOLE”

ŠEF

POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH

mr. Goran Pisić

Preuzmite obrazac za prijavu klikom OVDJE