Maida Hasanović rođena je u Brčkom i ima 23 godine. Bachelor je njemačkog jezika i književnosti, svoje osvnovne studije završila je u Univerzitetu u Tuzli, gdje je upisala postdiplomske studije.

„Za njemački jezik i književnost sam se odlučila jer sam cijeli život usko povezana sa Njemačkom kulturom i jezikom. Izreka „Vrijediš onoliko koliko jezika govoriš“ nam daje doznanja da je poznavanje bilo kojeg stranog jezika veoma bitno u životu jedne mlade obrazovane osobe“, pojašnjava Maida.

Svjedoci smo velikog broja mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a Brčko distrikt je jedan od gradova koji prednjači kada je riječ o broju mladih koji odlaze. Prema podacima Eurostat-a (2014 – 2019) izdato je 226.519 prvih dozvola za građane BiH, najviše izdatih dozvola vezano je za zaposlenje.

„Kada je njemački jezik u pitanju, i mladi, ali i oni malo stariji sve češće potražuju privatne časove kako bi proširili svoje poznavanje njemačkog jezika. Glavni razlog posjećivanja kurseva i potražnja privatnih časova je želja za odlaskom iz BiH. Želja za boljim sutra. Upravo ova velika zainteresovanost je dokaz da se ne stiče zadovoljavajući nivo znanja u sklopu obrazovanja u osnovnim i srednjim školama“, otkriva mlada Maida.

Držanje privatnih časova, kako Maida kaže, dobar je izvor dodatne zarade ali ne i osnovni finansijski izvor.