Interesuje te koja prava imaš kao mlada osoba? Interesuje te kako unaprijediti svoju lokalnu zajednicu? Želiš da zagovaraš promjene u svojoj lokalnoj zajednici? Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike