U okviru projekta “Razvoj ženskog preduzetništva kroz edukativne i praktične aktivnosti i individualni pristup“, koji se realizira na području Brčko Distrikta BiH, organizirane su intenzivne obuke iz engleskog jezika, osnova