Sarajevo Film Festival (SFF) i Regionalni ured/kancelarija za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) u saradnji sa Forum Civil Peace Service – forumZFD i USAID-ovim projektom PRO-Budućnost, organiziraju