Interesuje te koja prava imaš kao mlada osoba?  Koje su to obaveze vlasti prema mladima?  Želiš da saznaš kako se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu organizovati?   Ukoliko