Brčko, kao grad na Savi, pruža velike mogućnosti kada je riječ o ribolovu. Često možemo vidjeti strpljive ribolovce koji se opuštaju uz rijeku Savu i uživaju u ovom sportu. Jedan